Opvoedopstellingen

Opvoedopstellingen

"De belangrijkste groep, die ook meteen de meeste invloed heeft op een kind, is het eigen gezin en de familie van herkomst."

Opvoedopstelling

Het loopt niet lekker in de opvoeding of je kind zit niet goed in zijn of haar vel. Het lijkt dan heel logisch om hulp te zoeken voor je kind. Dat doe je uit liefde voor je kind. Je zoon of dochter gaat hard aan het werk om zijn of haar gedrag te veranderen en er worden wellicht allerlei onderzoeken gedaan om het gedrag in kaart te brengen. Hoe mooi zou het zijn als dat allemaal niet hoeft en er op een andere manier gewerkt kan worden aan ‘het probleem’? Dat kan met een opvoedopstelling.

Systemen

Met een opvoedopstelling ga je systemisch kijken. Een systeem is simpel gezegd de groep waar je bij hoort. Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen. De belangrijkste groep, die ook meteen de meeste invloed heeft op een kind, is het eigen gezin en de familie van herkomst.

 

Via ons DNA zijn we onlosmakelijk verbonden met onze ouders. Dit geldt ook voor onze kinderen. Deze unieke band vormt ons.

Afspraak maken 

Kinderen zijn onvoorwaardelijk loyaal aan hun ouders en het gezinssysteem

Wanneer er op een onzichtbare laag iets uit orde is, zal dat in het (gezins)systeem voelbaar zijn. Kinderen uiten deze onbalans meestal in gedrag dat voor hunzelf of anderen opvallend is. Onbewust laten ze zo merken dat iets in het systeem de aandacht nodig heeft. Samen gaan we onderzoeken waar het mogelijk vastloopt. Als dat helder is, kan de energie weer volop gaan stromen. Je kind en jijzelf komen weer in volle kracht te staan.

Het grote voordeel van een opvoedopstelling is dat het kind zelf niet aan het werk hoeft

Het is een een-op-een coaching met een ouder. Als ouder beleef je de opvoedvraag zelf. Je ervaart hoe het is op de plaats van het kind of eventueel andere plekken (personen/thema’s) in het systeem. Zo verken en ervaar je van binnenuit hoe de opvoedvraag er op, deze diepere laag, de onderstroom uitziet.

Systemisch werk op zichzelf is niet helend, maar kan wel inzicht geven, waardoor anders gekeken wordt naar het ‘lastige’ gedrag. Het systeem kan zich ontspannen.